Általános szerződési feltételek

Okosgazdák - Trabach Botond Tamás EV

A webáruház böngészésével és használatával a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a weboldal használatára és elérhető szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket.

1. Üzemeltető adatai

Okosgazdák - Trabach Botond Tamás EV
Székhely: 5555,Hunya Arany János utca 1.
Nyilvántartási szám: 54763357
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 54981467-1-24
Weboldal: https://okosgazdak.hu
E-mail: info@okosgazdak.hu
Telefon: +36 30 399 4935
Bankszámlaszám: 53300184-18810835-00000000

2. Regisztráció

Az Okosgazdák - Trabach Botond Tamás EV az általa üzemetetett https://okosgazdak.hu oldalon biztosítja az általa közvetített termékek és szolgáltatások megrendelésének a lehetőségét.

A weboldalon és annak webshopjában felhasználói regisztrációval és anélkül is lehetséges a szolgáltatás igénybevétele. A regisztráció előnye, hogy egy következő rendelés során a Megrendelő adatait nem szükséges újonnan megadni, illetve egyszerűbben nyomon következő a rendelés folyamata. Az adatok pontos megadása alapfeltétel ahhoz, hogy a megrendelés, a teljesítés és a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. A regisztráció során a Megrendelő a következő adatait adja meg: név, e-mail cím, telefonszám. Az adatkezelés ezen cél tekintetében az érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontján) alapul.

3. Közvetítés

A weboldalon szereplő termékek és a kapcsolódó szolgáltatások részletes paraméterei megismerhetőek, ám azok megrendelése nem közvetlenül, hanem kapcsolatfelvétel útján, a Szolgáltató közvetítésén keresztül történik. A weblapokon feltüntetett árak magyar forintban vagy euróban vannak kifejezve, egyes esetekben tartalmazzák az ÁFA-t, ugyanakkor a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó díjakról, például a házhozszállítás költségeiről a kapcsolatfelvétel során nyújt tájékoztatást a Szolgáltató vagy annak szerződött partnere.

4. Ajánlatkérés

A weblapon kínált entitások kapcsán ajánaltkérés regisztráció nélkül az egyes entitások oldalán található „Kapcsolatfelvétel" űrlap kitöltésével és beküldésével kezdődik. Az üzenet tartalmazza a megrendelni kívánt elem megnevezését, amely alapján a Szolgáltató eljuttatja a kért információkat a Megrendelő részére, vagy felveszi vele a kapcsolatot további kérdések tisztázása céljából.

A ajánlatkérés elküldése az Okosgazdák oldalán egy közvetített szolgáltatás részét képezi. A Szolgáltató az ajánlatkéréseket eljuttatja az adott termék gyártójának vagy forgalmazójának, és ilyen módon hozza létre az üzletet. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások megfelelőségéért, kizárólag azért felel, hogy az ajánlatkérés nyomán létrehozza a kapcsolatot a Megrendelő és a Gyártó vagy Kereskedő között, illetve az ajánlatkérés adatait eljuttassa az adott kereskedő Partnerhez.

Az ajánlatkérés teljesülése minden esetben az oldalon megjelenő Partner feladata, az ajánlatkérő, illetve a megrendelést feladó ügyfelek tehát az Okosgazdák oldalán megjelenő Partnerrel kötnek írásbeli megállapodást az ügylet kapcsán.

A rendben leadott megrendeléseket a Szolgáltató minden esetben nyilvántartja, és a Megrendelő számára bármikor elérhetővé teszi. A regisztrált ajánlatkérők a folyamatban lévő és a korábbi, lezárt ajánlatkéréseiket az Ajánlatkéréseim” menüpont alatt követhetik nyomon. Amennyiben egy megrendelés, vagy ajánlatkérés nem jelenik meg a regisztrált ügyfél dedikált felületén, az azt jelenti, hogy az ajálatkérés, megrendelés feladása nem volt sikeres. A megrendelésnél a nem regisztrált Megrendelők esetében további adatok megadására van szükség: név, cím, telefon, e-mail cím, számlázási adatok.

5. Fizetés és teljesítés

A honlapon nincs közvetlen fizetési lehetőség.
A Szolgáltató összeköti az Ajánlatkérőt a Gyártó vagy Kereskedő partnerével, majd ezt követően a szereplők a fizetési módokról, a teljesítés, átadás részleteiről és az egyéb paraméterek meghatározásáról már egymással egyeztetnek. Az Okosgazdák ezekben az esetekben nem vesz részt a pénzügyi teljesítés folyamatában, tehát nem kerül pénzügyi kapcsolatba a Megrendelővel.

6. Szavatosság

A közvetítés útján kötött üzletek, megrendelések kapcsán az Okosgazdák adatkezelője Trabach Botond e.v. semmiféle módon sem vállal jótállást, vagy bárminemű felelősséget. A fogyasztói szavatossági igényekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.") Hatodik Könyvének XXIV. Fejezetében, illetve a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak. Az ügyfél a jogszabály értelmében a megvásárolt terméket biztosító Partnerhez fordulhat szavatossági kérdések kapcsán.

7. Garancia

A Szolgáltató a rajta kívül álló hibákért - legyen az technikai, szervezési, vagy akár a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos probléma, illetve az ezáltal okozott kellemetlenségek- felelősséget nem vállal.

8. Elállás

A közvetített üzletkötések esetén az elállás lehetősége kizárólag a Megrendelő és a Szolgáltatóval kapcsolatban álló Gyártó, illetve Kereskedő között merül fel.

9. Reklamáció

A közvetítés kapcsán felmerülő esetleges problémákkal kapcsolatban a Megrendelő panaszt tehet a Szolgáltatónál e-mailben az 19/2014 IV. 29. NGM rendelet alapján. Amennyiben az igényelt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn, a Megrendelő a szerződésnek megfelelően az adott Gyártóhoz, vagy Kereskedő Partnerhez fordulhat panaszával, vagy igényével.

Az Okosgazdák a panasz kivizsgálását teljesíti és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel 5 munkanapon belül meghozza, beleértve azt az esetet is, amikor az igény bejelentésekor nem tud az álláspontjáról nyilatkozni, vagy az igényt elutasítja.

A reklamáció bonyolultságának megítélése az Okosgazdák feladata. Ha a reklamációt nem egyszerű reklamációnak minősíti, úgy az eltérő minősítést jelzi a Megrendelő felé. Ha határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja az ügyfelet az indok pontos megjelölésével.

A felmerülő panaszokat a lehető leghamarabb orvosolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, gondoskodni kell a panasz szabályozott és a szervezeti hierarchiában követhető továbbításáról. A reklamációk (jótállás, kellékszavatosság) és a békéltető testülethez fordulás lehetőségeiről, további feltételeiről kérjük, érdeklődjön honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon, illetve személyes vásárlás esetén üzletünkben.

A reklamációk, panaszlevelek és azok adatainak tárolását a Fogyasztóvédelmi Törvény alapján az Okosgazdák a panasz beérkezésétől számított 5 évig köteles tárolni.

10. Felelősség korlátozása

Az Okosgazdák - Trabach Botond Tamás EV - weboldalán és webáruházában való megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Megrendelő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait, különös tekintettel a pénzügyi utalásokhoz kapcsolódó adatait a behatolóktól. Az Okosgazdák semmilyen módon nem vonható felelősségre, harmadik személy által valamely Megrendelő rovására történt csalás vagy egyéb összefüggésbe hozható bűncselekmény miatt.

Az Okosgazdák semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webshophoz való csatlakozás során vagy miatt következett be.

11. Adatvédelem

Az Adatkezelő Okosgazdák a https://okosgazdak.hu weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és csak nevesített Adatfeldolgozói részére adja tovább, azokban az esetekben, amikor ez a megrendeléshez kapcsolódó műveletekkel összefüggésben szükséges.

Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket weboldalon található „Adatkezelési tájékoztatóban (https://okosgazdak.hu/info/adatkezeles) lehet elérni. Az ÁSZF elfogadása ráutaló magatartás alapján is megtörténhet[1], míg az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, az adatkezelési célok elfogadásáról, valamint a kapcsolódó adattovábbításokról a Megrendelő egyértelmű hozzájárulási nyilatkozatot tesz a megfelelő jelölőnégyzetek bepipálásával.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és megfelelően alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

12. Egyéb tudnivalók

Az Adatkezelő a honlapjaihoz kapcsolódó egyéb rendelési felületein közzéteszi az Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, így a Megrendelők számára lehetővé teszi annak megismerését.

A webshopban történő megrendeléssel a Megrendelő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen üzletszabályzatot, a vásárlási feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. A webshopból történő rendelés feltétele, hogy a megrendelés leadását megelőzően külön nyilatkozzon a webes felületen arról, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket artalmát megismerte és elfogadta.

A megrendelés csak akkor fogadható el, ha a megrendelés során kitöltendő mezőket a Megrendelő maradéktalanul, valós adatokkal tölti fel. Az ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Okosgazdák felelősséget nem vállal.

Az Okosgazdák weboldal bármilyen része, így az azokon megjelenített képi és szöveges tartalmak is kizárólag csak az Okosgazdák előzetes, írásos hozzájárulásával, és a forrás megjelölésével használhatók fel!

13. Vegyes rendelkezések

A megrendelt szolgáltatásokat/termékeket a rendelés kedvezményezettje saját felelősségére veszi igénybe. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak, így különösen a Ptk. Rendelkezései.

2021. május 25.


[1] Az általános szerződési feltételek akkor válnak a szerződés részévé, ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartásával elfogadta (Ptk. 205. §). Annák megítélésénél, hogy egyes feltételek ráutaló magatartással elfogadottnak tekinthetők-e vagy sem, a bíróságnak arra is figyelemmel kell lennie, hogy azok az adott szakmában, ágazatban a forgalom általánosan követett szokásainak tekintendők-e. (Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/koll-allasfoglalasok/gk-37)